• Millî Kültür

  • Millî Kültür

  • Kültür, milli; medeniyet, milletler arasıdır.

  • "Medeniyet gül alıp gül satmak, gülü gül ile tartmaktır. Ömer Özercan

Copyright 2024 - Custom text here

Gençler için Osmanlı'yı anlama rehberi taslağı

Gençler için Osmanlı'yı anlama rehberi taslağı:

( İşin ehlini kışkıtmak maksadı ile yalancı pehlivan misali ve cahil cesareti ile hazırlanmıştır, itiraz ve tavsiyeler aşk ve şevkle beklenmektedir. :)

A. Okuma listesi:

- Safiye Erol: "Ciğerdelen" romanı.

- Bahaeddin Özkişi: "Köse Kadı" ve "Uçtaki Adam" romanları.

- Mustafa Necati Sepetçioğlu: "Kilit", "Anahtar", "Kapı", "Konak"... roman dizisi.

- Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî dedemiz, pîrimiz gibi bilinmeli, okunmalı. İleri seviye meraklılar konu uzmanı Dr. Hayati Bice abimize müracaat etmeli.

- Orhan Fuad Köprülü ve Ömer Lütfü Barkan: Bilhassa Barkan'ın Kolonizatör Türk Dervişleri" makalesi ve Köprülü'nün "Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu" kitabı.

- Osman Turan'ın "Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi".

- Yahya Kemal'in istisnasız bütün şiirleri ve diğer yazıları.

- Sâmiha Ayverdi: Bilhassa "Türk Tarihinde Osmanlı Asırları", "Boğaziçi'nde Tarih", "İstanbul Geceleri", "İbrahim Efendi Konağı"

- Ekrem Hakkı Ayverdi: Hayatı, şahsiyeti, faaliyetleri bilinmeli, makaleleri okunmalı, kitaplarına dokunulmuş ve göz atılmış olmalı.

- Nihat Sâmi Banarlı: Bütün kitapları.

- Ahmet Hamdi Tanpınar: "Beş Şehir"

- Süheyl Ünver: Hayatı, şahsiyeti, faaliyetleri bilinmeli. Yayınlanmış kitaplarından biri incelenmeli.

- Evliya Çelebi bilinmeli. Seyhatnamesi okunmalı. (İşi ciddiye alan büyük-gençler için daha uygun olur.)

- Sait Başer: Bütün kitapları/makaleleri. Bilhassa "Yahya Kemâl'de Türk Müslümanlığı"

- Cumartesi günleri 23:15, HaberTürk TV'de "Tarihin Arka Odası" programı. (Bütün kusurlarına rağmen faydalı olacaktır.)

...

B. Araştırılacak, Öğrenilecek Müesseseler/konular:

- İstanbul'un fethinden sonraki günleri iyi bilmek ve değerlendirmek lâzım. Fatih Camii, daha doğrusu "külliyesi" yaklaşık 110 dönümdür. Bir futbol sahası yaklaşık 6 dönüm. Fatih Camii deyince herkesin aklına bir cami geliyor. Külliye'de 16 adet medrese, darüşşifa (hastane), tabhane (konukevi) imarethane (aşevi), kütüphane ve hamam bulunmaktadır. Bence Osmanlı'yı anlamanın sırrı Fatih Külliyesi ve Kapalıçarşı'nın ne olduğunu, neden ve nasıl inşa edildiğini iyi anlamaktan geçer.

- 

Kapalıçarşı ve bedestenler iyi bilinmeli. (30.700 metrekarede 66 kadar sokağı, 4.000 kadar dükkânı ile Kapalıçarşı, İstanbul’un görülmesi gereken, benzersiz bir merkezidir. Adeta bir şehri andıran, bütünü ile örtülü bu site zaman içerisinde gelişip büyümüştür. İçinde son zamanlara kadar 5 cami, 1 mektep, 7 çeşme, 10 kuyu, 1 sebil, 1 şadırvan, 24 kapı, 17 han vardı.)

- Ahilik; meslekî, sosyal, dinî/ahlâkî bir müessese olarak, bütün yönleri ile araştırılmalı, öğrenilmeli.

- "Vakıf" müessesesi; vakıf çeşitleri, faaliyetleri iyi bilinmeli, birkaç vakfiye okunmalı.

- Enderun mektebi/sistemi ve eğitim modeli öğrenilmeli.

-  Mimar Sinan bilinmeli. Sadece camileri değil; köprüler, su kemerleri ve su dağıtım şebekesi çok iyi öğrenilmeli.

- Kâr, âyin gibi müzik formlarından iyi örnekler dinlenmeli (neredeyse ezberlenmeli), dîvan şiiri iyi örnekleri ezberlenmeli.

- Hüsn-ü Hat, tezhip gibi klasik sanatlara dair bilgi sahibi olunmalı. Levhaları okuyacak derecede Osmanlı yazısı okunabilmeli.

- Kuş sarayları, sadaka taşları, sürre alayı, amin alayı.. bilinmeli.

- Topkapı Sarayı gezilmeli.

- Panorama 1453 gezilmeli.

- Birgi, Safranbolu, Darende gibi ilçeler; Bursa, Edirne, Manisa, Amasya gibi başşehir ve şehzade şehirleri gezilmeli. (Geçerken uğramak dahi faydalı olacaktır.)

- ...

Ömer Özercan

f t g m